G-E7FVX406JW

SUZUKI KIÊN GIANG

SUZUKI HYBRID

ERTIGA HYBRID

Chi tiết

SUZUKI ERTIGA HYBRID

ERTIGA 2022

 

 

BẢNG GIÁ XE SUZUKI TẠI KIÊN GIANG

 
MODEL GIÁ CÔNG BỐ GIÁ LĂN BÁNH

ERTIGA HYBRID (MT)

5xx.000.000 Đ Liên Hệ

ERTIGA HYBRID (AT)

5XX.000.000 Đ Liên Hệ

XL7 SPORT LIMITED

639.900.000 Đ

Liên Hệ

XL7 GHẾ DA

609.900.000 Đ

Liên Hệ

XL7 TIÊU CHUẨN

599.900.000 Đ

Liên Hệ

SWIFT GLX CVT

559.900.000 Đ

Liên Hệ

CIAZ

534.900.000 Đ

Liên Hệ

SUZUKI CARRY PRO

318.600.000 Đ

Liên Hệ

SUZUKI TRUCK

249.300.000 Đ

Liên Hệ

SUZUKI BLIND VAN

293.300.000 Đ

Liên Hệ

 

MÀU SẮC XE ERTIGA HYBRID 2022

MÀU SẮC ERTIGA HYBRID

Bình luận
Sản phẩm sản liên quan
DMCA compliant image