G-E7FVX406JW

SUZUKI ERTIGA

ERTIGA 2022

ERTIGA HYBRID

ERTIGA HYBRID BẠC LIÊU
Giá: Liên hệ
Chi tiết

BẲNG GIÁ XE SUZUKI THÁNG 09/2022

MODEL GIÁ CÔNG BỐ GIÁ LĂN BÁNH

ERTIGA HYBRID (MT)

5XX.000.000 Đ Liên Hệ

ERTIGA HYBRID (AT)

5XX.000.000 Đ Liên Hệ

XL7 SPORT LIMITED

639.900.000 Đ

Liên Hệ

XL7 GHẾ DA

609.900.000 Đ

Liên Hệ

XL7 TIÊU CHUẨN

599.900.000 Đ

Liên Hệ

SWIFT GLX CVT

559.900.000 Đ

Liên Hệ

CIAZ

534.900.000 Đ

Liên Hệ

SUZUKI CARRY PRO

318.600.000 Đ

Liên Hệ

SUZUKI TRUCK

249.300.000 Đ

Liên Hệ

SUZUKI BLIND VAN

293.300.000 Đ

Liên Hệ

 

MÀU SẮC XE SUZUKI ERTIGA HYBRID

MÀU SẮC ERTIGA HYBRID

Bình luận
Sản phẩm sản liên quan
DMCA compliant image